MERDEKA 118

PROGRAM
GERAN KOMUNITI

MENGENAI GERAN

PNB Merdeka Ventures Sdn. Berhad (PMVSB) ingin menyokong komuniti di sekitar presint Merdeka 118 untuk bersama menyemarakkan aktiviti setempat, mewujudkan kandungan baru, dan menyediakan peluang kepada komuniti bagi memulakan semula – bangkit dari cabaran dihadapi dan menggalakkan pendekatan mampan sendiri dalam membina daya tahan ke arah menangani rintangan masa hadapan.

Permohonan dibuka bagi projek cadangan berkaitan pembangunan komuniti, sukan, seni dan warisan, dan aktiviti perniagaan di sekitar presint Merdeka 118.

SEMUA AHLI KOMUNITI YANG
MEMPUNYAI CADANGAN BERIMPAK DIGALAKKAN UNTUK MEMOHON!

SEMUA AHLI KOMUNITI YANG
MEMPUNYAI CADANGAN BERIMPAK
DIGALAKKAN UNTUK MEMOHON!

SEMUA AHLI KOMUNITI YANG MEMPUNYAI CADANGAN BERIMPAK DIGALAKKAN UNTUK MEMOHON!

Untuk meningkatkan daya tarikan di sekitar presint Merdeka 118.

Untuk meraikan warisan di sekitar presint Merdeka 118.

Untuk membina daya tahan komuniti yang mempunyai kesejahteraan kesihatan,
dan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Untuk menyuntik kandungan baru dan mantap di sekitar presint Merdeka 118.

Untuk menyemarakkan kerjasama komuniti di sekitar presint Merdeka 118.

Untuk meningkatkan daya tarikan di sekitar presint
Merdeka 118.

Untuk meraikan warisan di sekitar presint Merdeka 118.

Untuk membina daya tahan komuniti yang mempunyai kesejahteraan kesihatan, dan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Untuk menyuntik kandungan baru dan mantap di sekitar presint Merdeka 118.

Untuk menyemarakkan kerjasama komuniti di sekitar presint Merdeka 118.

GRANT THEMES

Menyediakan peluang untuk artisan dan penggiat seni menjadi kreatif dan menyampaikan kandungan berkualiti tinggi di sekitar presint Merdeka 118.

Jenis projek:

 • Pembangunan kapasiti dan bengkel pendidikan seni
 • Program kesenian komuniti (cth. pameran, seni pemasangan, mural)
 • Inovasi pembentangan melalui teknologi
 • Pemeliharaan perniagaan tradisional (cth. penerbitan, dokumentasi)

Meningkatkan perniagaan tradisional dan baru di sekitar presint Merdeka 118 supaya menjadi lebih berdaya tahan dalam menghadapi cabaran masa hadapan.

Jenis projek:

 • Pembangunan kapasiti dan program keusahawanan
 • Pendigitalan perniagaan
 • Program warisan hidup bagi persatuan budaya tempatan
 • Pengaktifan ruang (cth. festival, acara)
 • Latihan vokasional kepada komuniti mudah terjejas (cth. B-40, OKU)

Memberi sokongan pendidikan kepada komuniti dipelbagai lapisan umur di sekitar presint Merdeka 118 melalui penyediaan pendekatan moden, peralatan, sumber dan kemahiran untuk pembelajaran.

Jenis projek:

 • Program pendidikan
 • Ruang pendidikan (cth. perpustakaan, pusat tuisyen, ruang reka cipta)
 • Kursus kecelikan digital (cth. pengekodan, pembangunan laman web)
 • Bengkel pembangunan kapasiti (cth. seminar bimbingan, latihan, pendidikan)
 • Pendigitalan kandungan
 • Pameran dan ceramah
 • Pemeliharaan berkaitan sukan

Memperkaya aktiviti kecergasan dan kesejahteraan di sekitar presint Merdeka 118 untuk membina gaya hidup sihat dan memperkasa komuniti.

Jenis projek:

 • Bengkel pembangunan kapasiti (cth. seminar bimbingan, latihan, pendidikan)
 • Pendigitalan kandungan
 • Pameran dan ceramah
 • Pemeliharaan sukan
 • Penerbitan
 • Pengaktifan ruang (cth. festival, pertandingan bulanan)
 • Penambahbaikan dan penambahan kemudahan sukan.

TEMA GERAN

Menyediakan peluang untuk artisan dan penggiat seni menjadi kreatif dan menyampaikan kandungan berkualiti tinggi di sekitar presint Merdeka 118.

Jenis projek:

– Pembangunan kapasiti dan bengkel pendidikan seni
– Program kesenian komuniti (cth. pameran, seni pemasangan, mural)

– Inovasi pembentangan melalui teknologi
– Pemeliharaan perniagaan tradisional (cth. penerbitan, dokumentasi)

Enhancing traditional and new businesses around Merdeka 118 precinct to be more resilient in facing future challenges.

Jenis projek:

– Pembangunan kapasiti dan program keusahawanan
– Pendigitalan perniagaan
– Program warisan hidup bagi persatuan budaya tempatan

– Pengaktifan ruang (cth. festival, acara)
– Latihan vokasional kepada komuniti mudah terjejas (cth. B-40, OKU)

Memberi sokongan pendidikan kepada komuniti dipelbagai lapisan umur di sekitar presint Merdeka 118 melalui penyediaan pendekatan moden, peralatan, sumber dan kemahiran untuk pembelajaran.

Jenis projek:

– Program pendidikan
– Ruang pendidikan (cth. perpustakaan, pusat tuisyen, ruang reka cipta)
– Kursus kecelikan digital (cth. pengekodan, pembangunan laman web)

– Program kecelikan lain.
– Pembelajaran berasaskan penyelesaian
– Latihan vokasional (cth. kursus perkayuan, kejuruteraan, masakan, rekaan, dan bahasa)

Memperkaya aktiviti kecergasan dan kesejahteraan di sekitar presint Merdeka 118 untuk membina gaya hidup sihat dan memperkasa komuniti.

Jenis projek:

– Bengkel pembangunan kapasiti (cth. seminar bimbingan, latihan, pendidikan)
– Pendigitalan kandungan
– Pameran dan ceramah
– Pemeliharaan berkaitan sukan

– Penerbitan
– Pengaktifan ruang (cth. festival, pertandingan bulanan)
– Pembaikan dan peningkatan kemudahan sukan.

FOKUS LOKASI

Presint Bukit Bintang

Presint Pudu

Presint Kampung Attap

Presint Petaling Street

Presint Bukit Bintang

Presint Pudu

Presint Kampung Attap

Presint Petaling Street

CARA MEMOHON

MUAT TURUN

borang permohonan.

Isi butiran cadangan.

HANTAR

borang lengkap melalui e-mel (merdeka@thinkcity.com.my).

PENILAIAN

permohonan dan semakan Panel Penasihat Teknikal sebelum kelulusan Lembaga.

KEPUTUSAN

akan maklumkan kepada pemohon berjaya melalui telefon/e-mel.

HARI
TERBUKA
GERAN

SESI MAYA

SESI FIZIKAL

Think City Kuala Lumpur
High Street Studios, Level 1, No 36-40, Jalan Tun HS Lee, 50100 Kuala Lumpur

SOALAN LAZIM

Jumlah geran akan dinilai mengikut permohonan cadangan dan bergantung kepada maklum balas Panel Penasihat Teknikal dan kelulusan Lembaga. Walau bagaimanapun, geran ini tidak akan memberikan pembiayaan penuh. Anda digalakkan untuk turut mencari pelabur lain.

 • Ahli komuniti di sekitar presint Merdeka 118.
 • Kandungan baru untuk dilaksanakan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea baru untuk meningkatkan daya tarikan kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Pihak berminat untuk berhubung dengan kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea yang menonjolkan warisan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea yang mampan dan/atau mempunyai nilai pelaburan bersama untuk kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 •  

Individu, ahli komuniti, organisasi, peniaga yang terdiri daripada:

 • Institusi/kelab sukan.
 • Organisasi NGO.
 • Pertubuhan kebudayaan.
 • Institusi pendidikan/ pelatih/ pembimbing.
 • Institusi keagamaan.
 • Komuniti mudah terjejas (B-40, OKU).

Ya, asalkan mereka menetap di Malaysia dan mempunyai kepentingan (perniagaan, hartanah, atau projek) di sekitar presint Merdeka 118.

Ya, sila nyatakan dana yang telah diperolehi dari sumber lain di dalam

pencontoh dana pada borang permohonan dan sediakan surat tanda minat sebagai bukti sokongan.

Tidak, kami hanya menerima satu permohonan cadangan sahaja bagi setiap organisasi untuk setiap musim geran.

Projek mesti diselesaikan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penerimaan. Walau bagaimanapun, jika projek mengalami kelewatan disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan, sila hantar surat permohonan melanjutkan tempoh pelaksanaan untuk dipertimbangkan.

Tidak. Geran ini adalah untuk membantu projek. Walau bagaimanapun, geran ini tidak membiayai kos operasi seperti pentadbiran atau kos overhed.  

Keutamaan pertimbangan akan diberikan kepada projek yang boleh dilaksanakan dalam kawasan tumpuan di sekitar kawasan Petaling Street, Bukit Bintang, Pudu, dan Kampung Attap.

Kami bersedia mendengar prospek pemohon geran! Sila hubungi Think City di merdeka@thinkcity.com.my atau telefon/WhatsApp +60 13-251 8930.

Jumlah geran akan dinilai mengikut permohonan cadangan dan bergantung kepada maklum balas Panel Penasihat Teknikal dan kelulusan Lembaga. Walau bagaimanapun, geran ini tidak akan memberikan pembiayaan penuh. Anda digalakkan untuk turut mencari pelabur lain.

 • Ahli komuniti di sekitar presint Merdeka 118.
 • Kandungan baru untuk dilaksanakan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea baru untuk meningkatkan daya tarikan kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Pihak berminat untuk berhubung dengan kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea yang menonjolkan warisan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea yang mampan dan/atau mempunyai nilai pelaburan bersama untuk kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 •  

Individu, ahli komuniti, organisasi, peniaga yang terdiri daripada:

 • Institusi/kelab sukan.
 • Organisasi NGO.
 • Pertubuhan kebudayaan.
 • Institusi pendidikan/ pelatih/ pembimbing.
 • Institusi keagamaan.
 • Komuniti mudah terjejas (B-40, OKU).

Ya, asalkan mereka menetap di Malaysia dan mempunyai kepentingan (perniagaan, hartanah, atau projek) di sekitar presint Merdeka 118.

Ya, sila nyatakan dana yang telah diperolehi dari sumber lain di dalam

pencontoh dana pada borang permohonan dan sediakan surat tanda minat sebagai bukti sokongan.

Tidak, kami hanya menerima satu permohonan cadangan sahaja bagi setiap organisasi untuk setiap musim geran.

Projek mesti diselesaikan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penerimaan. Walau bagaimanapun, jika projek mengalami kelewatan disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan, sila hantar surat permohonan melanjutkan tempoh pelaksanaan untuk dipertimbangkan.

Tidak. Geran ini adalah untuk membantu projek. Walau bagaimanapun, geran ini tidak membiayai kos operasi seperti pentadbiran atau kos overhed.  

Keutamaan pertimbangan akan diberikan kepada projek yang boleh dilaksanakan dalam kawasan tumpuan di sekitar kawasan Petaling Street, Bukit Bintang, Pudu, dan Kampung Attap.

Kami bersedia mendengar prospek pemohon geran! Sila hubungi Think City di merdeka@thinkcity.com.my atau telefon/WhatsApp +60 13-251 8930.

Jumlah geran akan dinilai mengikut permohonan cadangan dan bergantung kepada maklum balas Panel Penasihat Teknikal dan kelulusan Lembaga. Walau bagaimanapun, geran ini tidak akan memberikan pembiayaan penuh. Anda digalakkan untuk turut mencari pelabur lain.

Grant amount will be evaluated on a case-to-case basis and subject to review from the Review Panel and Board Approval. However, this grant is not applicable for a full grant. We encourage applicants to seek co-investment.

 • Ahli komuniti di sekitar presint Merdeka 118.
 • Kandungan baru untuk dilaksanakan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea baru untuk meningkatkan daya tarikan kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Pihak berminat untuk berhubung dengan kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea yang menonjolkan warisan di sekitar presint Merdeka 118.
 • Idea yang mampan dan/atau mempunyai nilai pelaburan bersama untuk kawasan di sekitar presint Merdeka 118.
 •  

Individu, ahli komuniti, organisasi, peniaga yang terdiri daripada:

 • Institusi/kelab sukan.
 • Organisasi NGO.
 • Pertubuhan kebudayaan.
 • Institusi pendidikan/ pelatih/ pembimbing.
 • Institusi keagamaan.
 • Komuniti mudah terjejas (B-40, OKU).

Ya, asalkan mereka menetap di Malaysia dan mempunyai kepentingan (perniagaan, hartanah, atau projek) di sekitar presint Merdeka 118.

Ya, sila nyatakan dana yang telah diperolehi dari sumber lain di dalam

pencontoh dana pada borang permohonan dan sediakan surat tanda minat sebagai bukti sokongan.

Tidak, kami hanya menerima satu permohonan cadangan sahaja bagi setiap organisasi untuk setiap musim geran.

Projek mesti diselesaikan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penerimaan. Walau bagaimanapun, jika projek mengalami kelewatan disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan, sila hantar surat permohonan melanjutkan tempoh pelaksanaan untuk dipertimbangkan.

Tidak. Geran ini adalah untuk membantu projek. Walau bagaimanapun, geran ini tidak membiayai kos operasi seperti pentadbiran atau kos overhed.  

Keutamaan pertimbangan akan diberikan kepada projek yang boleh dilaksanakan dalam kawasan tumpuan di sekitar kawasan Petaling Street, Bukit Bintang, Pudu, dan Kampung Attap.

Kami bersedia mendengar prospek pemohon geran! Sila hubungi Think City di merdeka@thinkcity.com.my atau telefon/WhatsApp +60 13-251 8930.

pic1

HUBUNGI KAMI